Literatuur

Alfabetisch

Bijgewerkt tot 6-5-2023

 1. Anema, W., 1959. Moerasandijvie. De Levende Natuur 62(12): 288.
 2. Anema, W. & J.G. Fentrop, 1977. Een afdeling met een eigen natuurterrein. Natura, 74:217-223.
 3. Anema, W. & K. Anema-Roeleveld, 1992. De Zumpe, een kostbaar bezit. Natura, 9: 213-215 (publicatie bekijken).
 4. Anoniem, omstreeks 1980. Moet natuurgebied 'De Zumpe' verdwijnen?
 5. Brenkman, W.F. & M. Kempe, 1986. Beheersvisie De Zumpe. NMF Arnhem.
 6. Brinke, H. ten & M. Kneepkens, 1992. Bloemlezing uit 90-jaar KNNV afdeling Doetinchem. Drempt/Lengel.
 7. Broekmeyer, M.E.A., R.J. Bijlsma & W. Nieuwenhuizen, 2011. Beschermde Natuurmonumenten. Stand van zaken 2010 en toekomstige bescherming.
  Alterra rapport 2132, Wageningen WUR (downloaden).
 8. Burg, R.F. van der, R.J. Bijlsma, E. Brouwer & R.W. de Waal, 2016. Vochtige bossen tussen verdrogen en nat gaan. OBN deskundigenteam Nat zandlandschap.
  OBN/VBNE Driebergen (publicatie bekijken) Zie pag. 24.
 9. Buro Hemmen, 2007. Beheersvisie De Zumpe.Provincie Gelderland.
 10. Buro Hemmen, 2009. Beschermd Natuurmonument De Zumpe. Beheerplan 2011-2016. Provincie Gelderland.
 11. Cadée, G.C., 2015. 100 jaar natuurgebied de Zumpe. Natura 2015 nr. 2: 16 (publicatie bekijken).
 12. Douwes, D., 1986. Veranderingen in de wilde flora. Flora van Doetinchem. Wetenschappelijke Mededeling van de KNNV, 174: 310 pag. Bureau KNNV, Hoogwoud.
 13. Dujardin, A., 2019. Zo droog, zelfs de Zumpe is niet meer zompig. Trouw, 14-8-2019. (publicatie bekijken).
 14. Dumont, M.J., A. Ebregt, J.M.J. Farjon & H.C.N. van der Putten, 1982. Een landschapsecologische effektenstudie van bebouwing in Groenendaal, Gemeente Doetinchem. STL, rapport 9. Nijmegen.
 15. Eskes, I & M. Kooiman, 2008. Cultuurhistorisch onderzoek Doetinchem, Oostelijke Randweg. Beek, & Kooiman Cultuurhistorie (publicatie bekijken).
 16. Giesen, Th.G. & R. Kwak, 1977. Broedvogelinventarisatie Zompe 1976. Nijmegen. (Met: ontstaansgeschiedenis, flora en vegetatie en
  relatie vegetatie-broedvogels, trefkans) (publicatie bekijken).
 17. Giesen, Th.G. & R. Kwak, 1978. Populierenbos in de Zumpe. De Populier, 15(3):67-68 (publicatie bekijken).
 18. Giesen, Th.G., 1979. Palynologisch onderzoek van een profiel bij Hummelo en een geologische verkenning van het verwilderde riviersysteem in het Oude IJsseldal. Doctoraalscriptie afd. Biogeologie, KUN, Nijmegen. (publicatie bekijken).
 19. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1979. Libellen in de Zompe. Natura, 76(869): 222-225 (publicatie bekijken).
 20. Giesen, Th.G., 1980. De geologische geschiedenis van de Zumpe. Nature, 78(885): 62-67 (publicatie bekijken).
  Ook verschenen in: Kronijck van Deutekom en Salehem 6(23) 1982.
 21. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1983. Een dagvlinderpopulatie in de Zumpe en op enkele andere plaatsen. Nieuwsbrief dagvlinderproject, 6: I.1-I.9. (publicatie bekijken).
 22. Giesen, Th.G., 1984. De natuurwetenschappelijke waarde van de Zumpe, voor en na een grondwaterspiegeldaling. SBB/Giesen & Geurts (publicatie bekijken).
 23. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1985. Microvelia soorten in de Oude IJsselstreek (Heteroptera). De Hydrobiologie van de Oude IJsselstreek, II. Nieuwsbrief European Invertebrate Survey - Nederland, 16:3-10. (publicatie bekijken).
 24. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1987. Het Landkaartje in de Zumpe. Achteruitgang en herstel van een populatie. Vlinders, 2(2): 12-14 (publicatie bekijken).
 25. Giesen, Th.G., 1988. De 'Zumpe'; een natuurmonument als buur. Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers 2(3): 77-83. (publicatie bekijken)
 26. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1988. De Weidebeekjuffer (Calopteryx splendens; Odonata) in de Oude IJsselstreek. De hydrobiologie van de Oude IJsselstreek, X. Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 2(3): 71-76. (publicatie bekijken)
 27. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1994. Het Landkaartje in ‘De Zumpe’ bij Doetinchem. Fasen in de tweede generatie. Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, Jaarboek 1994:114-124 (publicatie bekijken).
 28. Giesen, Th.G. & M.M.A. Oonk, 2000 (m.m.v. K.W. van Dort). Vegetatiekartering van de Zumpe 1998-1999. Met een speciaal hoofdstuk over mossen. Giesen & Geurts, Ulft. Staatsbosbeheer, Deventer (publicatie bekijken).
 29. Giesen & Geurts, 2008. Onderzoek naar effecten van hydrologische veranderingen in de Zumpe. Vegetatie, humusprofiel en grondwaterkwaliteit. Giesen & Geurts, Ulft. Provincie Gelderland (publicatie bekijken).
 30. Giesen, Th.G., 2017. Een eeuw plantengroei in de Zumpe (1915-2015). De Levende Natuur, maart 2017: 47-53 (publicatie bekijken).
 31. Giesen, Th.G., 2017a. Terugkeer van plantensoorten in de Zumpe. De Composiet 2017: 16-18 (publicatie bekijken).
 32. Giesen, Th.G., 2020. Uitbreiding natuurgebied de Zumpe. LinkedIn 10-3-2020 (publicatie bekijken).
 33. Giesen, Th.G., 2021. Hoog water in de Zumpe. Effect van opgestuwd water en enkele aanbevelingen. Gaanderen. (publicatie bekijken).
 34. Giesen Th.G., 2021.Aerobe toestand in de Zumpe hersteld. LinkedIn 12-8-2023 (publicatie bekijken).
 35. Graaf, M.C.C., M.J.M. Vissers, P.N.M. Schipper & M. Kramer, 2006. Natuurterrein De Zumpe. Hydrologisch onderzoek en systeemanalyse. Grontmij, Houten.
 36. Graaf de, M. & D. Rensen, 2016. BMP Telling Zumpe 2016.
 37. Groenen, F., K.J. Huisman & C. Doorenweerd, 2013. Phalonidia manniana, een complex van twee soorten: Ph. manniana en Ph. udana (Lepidoptera: Tortricidae). Entomologische Berichten 73(5):191-196. (Publicatie bekijken).
 38. Hertog, A. & K. Peeters van der Heijden, 2018. Flora en Fauna van De Zumpe. 100 jaar waarnemingen in het natuurgebied van
  KNNV afd. Regio Doetinchem. (publicatie bekijken)
 39. Hofman, M. & Hufen, P. (1980). Waarom Bij De Zumpe Een Woonwijk Dumpe? Doetinchem: Algemeen Christelijke Jeugdbond voor Natuurstudie en Natuurbescherming afdeling Doetinchem
 40. Hoogenraad, H.R., 1915. Luchtwortels bij Elzen. De Levende natuur 20(10): 198-199 (publicatie bekijken).
 41. Huisman, K.J., J.C. Koster, E.J. van Nieukerken & S.A. Ulenberg, 2003. Microlepidoptera in Nederland in 2000. Entomologische Berichten 63(4): 88-102. (Publ. bekijken).
 42. Immerzeel, C.H., U. Vegter & P.P. Schot, 1996. Toepassing van een neerslaglenzenmodel bij hydro-ecologische herstelprojecten. Toepassing in de Zumpe.
  H2O, 29(10):293-296. (publicatie bekijken)
 43. Iwaco, 1995. Regiwa-project de Zumpe. Rapport 333.0220 Iwaco ‘s-Hertogenbosch.
 44. Jansen, A.J.M., 1984 . Ongepubliceerde vegetatieopnamen in de Zumpe.
 45. Jansen, A.J.M., W.H.G.J. Athmer & W.J.M.K. Senden, 1997. Bestrijding verdroging beschermd natuurmonument de Zumpe. Kiwa rapport KOA 97.173.
 46. Jansen, A.J.M., J. Bouman, A. Kieskamp & C.J. de Rooij, 2014. Inrichtingsplan de Zumpe. Coöp. Unie van Bosgroepen/Gemeente Doetinchem (publicatie bekijken).
 47. Jansen, A.J.M., m.m.w. W.A.J. Klutman (Arcadis), M. Kramer (Grontmij), Th.G. Giesen (Giesen & Geurts), 2009. Synthese-Het hydro-ecologisch functioneren van de Zumpe. Coöp. Unie van Bosgroepen, Ede/Gemeente Doetinchem (publicatie bekijken).
 48. Ketelaar. R. & I. van Halder, 1997. Verbindingszones voor dagvlinders en libellen in Gelderland. De Vlinderstichting, Wageningen rapport VS97.32.(publicatie bekijken).
 49. Klutman, W.A.J., 2009. Detaillering van de geohydrologie in 'De Zumpe' onderdeel van de MER Oostelijke Randweg Doetinchem. Arcadis. (publicatie bekijken).
 50. KNNV, 1959-1985. Zumpe verslagen van de KNNV. Doetinchem.
 51. KNNV, 2005. Zumpe in beeld. Inventarisatie 2004. KNNV afd. Doetinchem.
 52. KNNV, 2009 (Zumpewerkgroep). Beheersplan De Zumpe 2009, Doetinchem: KNNV afdeling Regio Doetinchem en Kuiperij.
 53. KNNV, 2018 (André Hertog & Kitty Peeters-van der Meijden; met bijdragen van: Marcel Hendriks, Bert Post, Wim Gerritsen, Jan Brouwer en Marjon van der Vegte.
  Flora en Fauna van De Zumpe. 100 jaar waarnemingen in het natuurgebied van KNNV Regio Doetinchem (publicatie bekijken).
 54. Simons, E.L.A.N., Koenders, W., Meijeren, S. van, Baarspul, F.L. & J. Pellicaan. 2019. Vegetatie- en plantensoortenkartering van Slangenburg-Beltrum-Heidenhoekse vloed & Florakartering Needse Achterveld 2018. Bureau Regelink, rapportnr. RA18169
 55. Korndewal-van Aalst, E., 2015. De Zumpe. Ter gelegenheid van het 100-jarig bezit van een natuurgebied. KNNV afdeling Regio Doetinchem.
 56. Kuil, A. (eindred.), 2008-2011. Waterrapport 2008-2011. Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem (publicatie bekijken).
 57. Kwak, R.G.M., 2005. (m.m.v. Kaminski, A., R.J.H. Schröder, D.J. Stronks, S.J.J. Wamelink, B.H. te linde, L.J. van den Berg, H.J. van der Loo & B. van de wetering). Inventarisatie Flora en Fauna 2003 - 2004 Randweg-oost Doetinchem. Alterra rapport 1037 (publicatie bekijken).
 58. Middelman, V. &R. Vos, 2018. Bladmineerders in Doetinchem, de Zumpe. Verslag excursie NEV sectie Snellen 30-9-2018 (publicatie bekijken).
 59. Ministerie van landbouw en Visserij, 1989. Aanwijzing de Zumpe als Beschermd Natuurgebied (publicatie bekijken).
 60. Mullekom, M. van & A.J.P. Smolders, 2014. Bodemonderzoek De Zumpe: natuurontwikkelingsmogelijkheden op voormalige landbouwgronden. Notitie onderzoeksresultaten, B-Ware, Nijmegen. (publicatie bekijken).
 61. NPO2, 2019. Wildernis onder water, de Zumpe.
 62. Oostroom, S.J. van & J. Mennema, 1966. Nieuwe vondsten van zeldzame planten in Nederland, hoofdzakelijk in 1966. Centaurea montana in de Zumpe. Gorteria, 1966:133-147 (publicatie bekijken).
 63. Oudheusden, R.L. & H.J. de Haan, 2009. MER Oostelijke Randweg Doetinchem. Natuur en stikstofdepositie. Gemeente Doetinchem.
 64. Post, B., 2018. Wielewaal weer gehoord en gezien in de Zumpe. De Composiet herfst 2018: 16 (publicatie bekijken).
 65. Pijfers, H., 1992. Doetinchem ...een afdeling met een rijke historie. Natura 1992-8:211-212 (publicatie bekijken).
 66. Roelofs, G.W.M., 2005. Hydrologische effecten op De Zumpe. Royal Haskoning, Nijmegen/Gemeente Doetinchem (publicatie bekijken).
 67. Simons, E.L.A.N., W. Koenders, S. van Meijeren, F.L. Baarspul & J. Pellicaan, 2019. Vegetatie- en plantensoortenkartering van Slangenburg-Beltrum-Heidenhoekse Vloed & florakartering Needse achterveld 2018. Vureau regelink, rapport nr. RA18169 (publicatie bekijken).
 68. Schans, R.P.H.P van & J.J. Vleeshouwer, 1956. De bodemgesteldheid van de gemeente Doetinchem. Stiboka rapport 442, Wageningen. (publicatie bekijken)(kaarten).
 69. Schellekens, A.G.A. & J.Ph. Cronau, 1989. Beheersvisie De Zumpe. Consulentschap Natuur, Milieu en Faunabeheer Gelderland,. Arnhem.
 70. Sollman, P.S. 1983. Excursierapport De Zumpe. Inventarisatie blad- en levermossen (publicatie bekijken).
 71. Vahl, A. 2005. De Zumpe: onverkoopbaar. Natura 99:136-139.
 72. Verdonk, M., 1986. Waarnemingen 28-8-1984. T.Zeegers. Contactblad Ned. Libellenonderzoekers, 12 (nov. 1986): 9.
 73. Vogelwerkgroep IVN Oude IJsselstreek, 2015. BPM telling Zumpe 2015. IVN Oude IJsselstreek (publicatie bekijken).
 74. Vogelwerkgroep IVN Oude IJsselstreek, 2016. BPM telling Zumpe 2016. IVN Oude IJsselstreek (publicatie bekijken) (zie ook 30).
 75. Vuyck, L., 1915. VERSLAG van de Zomerexcursie 1915 in de omstreken van Doetinchem. Nederlands Kruidkundig Archief, 1915: 20-33.
 76. Witjes, L., R. Boerboom & B. Voerman, 2009. Natuuronderzoek Oostelijke Randweg Doetinchem. Toetsing van de tracés aan de natuurwetgeving. Stichting Staring Advies rapport 0994, Zelhem/Gemeente Doetinchem (publicatie bekijken).
 77. Weeda, E.J., J.H.J. Schaminée & L. van Duuren, 2005 (m.m.v. S.M Hennekens, A.C. Hoegen & A.J.M. Jansen) Atlas van de plantengemeenschappen in Nederland. deel 4: Bossen, struwelen en ruigten. De Zumpe: ontstaan van Elzenbroek uit hooilanden en moerassen p21-23. (hoofdstuk bekijken).
 78. Westerveld, P., 2023. Mooie start van de lente voor natuurgebied de Zumpe dankzij natte wintermaanden. NatureToday, 12-4-2023. (publicatie bekijken)
 79. Wiegers, J. 1979. Enkele vondsten van de Scherpe pinksterbloem in West-Nederland. Gorteria, 1979: 283-288. (publicatie bekijken).

Zumpe bibliotheek