Nieuwe libellensoorten

Bruine korenbout (Libellula fulva; foto Maarten van Houten).

Juli 2021 voor het eerst gezien in de Zumpe.

Informatie over de soort.

 

Beekoeverlibel (Orthetrum coerulescens, foto Maarten van Houten).

Juli 2021 voor het eerst gezien in de Zumpe.

Zuidelijke glazenmaker (Aeshna affinis,
foto Maarten van Houten).
Augustus 2019 voor het eerst in de Zumpe gezien.

 

Vuurlibel (Crocothermis erythraea) in de Buizerdwei.

Juni 2008 voor het eerst in de Zumpe gezien, daarna regelmatig aanwezig en heeft een populatie gevormd (exuvia zijn aanwezig).

Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis).
Juni 2016 voor het eerst in de Zumpe gezien.

Boven beekje in de natuurontwikkeling Groenendaal.

Zuidelijke keizerlibel (Anax parthenope).
Begin juli 2020 voor het eerst een territoriaal mannetje in de Zumpe gezien.

Een lijst met alle waarnemingen van 41 libellensoorten in de Zumpe sinds 1979 (bron: o.a. waarneming.nl).

 

Alle vier soorten zijn nieuw voor de Zumpe, maar het is nog niet duidelijk of het bezoekers zijn of dat er al een populatie in de Zumpe aanwezig is. Van de Vuurlibel is wel een populatie aanwezig, want er zijn in 2018 exuvia gevonden en in 2019 is de soort gedurende 2 weken gezien (Maarten van Houten). Van de Zuidelijke glazenmaker is territoriaal gedrag en van 2 vrouwtjes is ovipositie (eiafzetting) in vochtige modder waargenomen (Maarten van Houten; eind juli 2020).
Meer over de Zuidelijke glazenmaker.

Meer over de de Gevlekte witsnuitlibel.

Meer over de Vuurlibel.

Meer over de Zuidelijke keizerlibel.