Nieuwe libellensoorten

Zuidelijke glazenmaker (Aeshna affinis).
Foto Maarten van Houten.
Augustus 2019 voor het eerst in de Zumpe gezien.

 

Vuurlibel (Crocothermis erythraea).

Juni 2018 voor het eerst in de Zumpe, daarna regelmatig aanwezig en heeft een populatie gevormd (exuvia aanwezig).
Buizerdwei.

Gevlekte witsnuitlibel
(Leucorrhinia pectoralis).
Juni 2016 voor het eerst in de Zumpe gezien.

Boven beekje in de natuurontwikkeling Groenendaal.

Een lijst met alle waarnemingen van 35 libellensoorten in de Zumpe sinds 1979 (bron: waarneming.nl).

 

Alle drie soorten zijn nieuw voor de Zumpe, maar het is nog niet duidelijk of het bezoekers zijn of dat er al een populatie in de Zumpe aanwezig is. Van de Vuurlibel is wel een populatie aanwezig, want er zijn in 2018 exuvia gevonden en in 2019 is de soort gedurende 2 weken gezien (Maarten van Houten).

Meer over de Zuidelijke glazenmaker.

Meer over de de Gevlekte witsnuitlibel.

Meer over de Vuurlibel.