Maaibeurt Buizerdwei en IJsbaanwei medio juni

Een deel van de Buizerdwei is gemaaid.
Een deel van de Buizerdwei is gemaaid.

Medio juni is een deel van de Buizerdwei en de IJsbaanwei gemaaid. Het lijkt wat vroeg, omdat de zaadvorming nog volledig niet is voltooid. Maar in deze delen met grasland zijn de grassen en met name Gestreepte witbol dominant. Door extra maaibeurten kan deze dominantie worden doorbroken en ontstaan meer kansen voor kruiden. Het grasland wordt bloemrijker.

Op de foto hierboven blijken enkele delen van het grasland niet gemaaid te zijn. In die stukken groeit Grote ratelaar, die door zijn parasitaire leefwijze (op grassen) grassen kan terugdringen. Door niet te maaien wordt Grote ratelaar in de gelegenheid gesteld zich over het gemaaide deel te verspreiden en daardoor mee te helpen aan het terugdringen van de Witbol-dominantie.

Het orchideeënrijke deel van de Buizerdwei is in juni nog niet gemaaid, zodat deze planten goed zaad kunnen zetten en zich verspreiden. Gevlekte orchis is ook al in het gemaaide deel van de Buizerdwei gezien.

 

Dominantie van Gestreepte witbol ontstaat meestal op verschraalde of geplagde gronden, die nog veel stikstof bevatten. Stikstof spoelt met neerslag uit de bodem, maar is ook (en sneller) te verwijderen door extra maaibeurten. In sommige gevallen wordt tot vier keer per jaar gemaaid/gehooid. Jammer genoeg wordt stikstof voor een deel weer aangevuld via uitstoot vanuit verschillende bronnen.

Gemaaide Buizerdwei. Op de achtergrond het ongemaaide deel.
Gemaaide Buizerdwei. Op de achtergrond het ongemaaide deel.
Grasland met o.a. Gesteepte witbol en Grote ratelaar.
Grasland met o.a. Gesteepte witbol en Grote ratelaar.
Grasland met o.a. Gevlekte orchis en geen dominantie van Gestreepte witbol.
Grasland met o.a. Gevlekte orchis en geen dominantie van Gestreepte witbol.

Meer info over maaibeheer om Gestreepte witbol te bestrijden:

ecopedia.be

boswachtersblog

flora van Nederland

beheer