Storm in de winter van 2018

Begin 2018 zijn door storm veel bomen gesneuveld. Zowel bomen op land als in het broekbos zijn omgewaaid. Daardoor is het weer opgetreden als beheerder en heeft licht in het donkere bos geschapen. Daardoor zal de vegetatie op die plaatsen veranderen.

Hieronder enkele impressies.

Afgeknapte Populier aan de rand van het Wilgenbroek.
Afgeknapte Populier aan de rand van het Wilgenbroek.
Omgewaaide Populier langs de Zompesloot.
Omgewaaide Populier langs de Zompesloot.
Omgewaaide, geringde boom in het drogere deel van het Adderbroek.
Omgewaaide, geringde boom in het drogere deel van het Adderbroek.
Ontwortelde Zwarte elzen in het Adderbroek. In het wortelgat ontstaan diepere poeltjes, waar Waterviolier een kans krijgt.
Ontwortelde Zwarte elzen in het Adderbroek. In het wortelgat ontstaan diepere poeltjes, waar Waterviolier een kans krijgt.
Op de open plekken kan zich de bodemvegetatie beter ontwikkelen. Op de foto o.a. Vingerhelmbloem (Corydalis solida).
Op de open plekken kan zich de bodemvegetatie beter ontwikkelen. Op de foto o.a. Vingerhelmbloem (Corydalis solida).