Een nat jaar 2023. Afvoer gewijzigd; regenwater opgestuwd.

In 2023 viel er veel neerslag. Dit had tot gevolg dat, in voor- en najaar alle lagere gebiedsdelen onder water kwamen te staan. Ook de nieuw gegraven afvoersloten, duikers en doorlaat kwamen min of meer onder water te staan. De afgegraven Buizerdwei stond blank, met een waterdiepte van 20 -25 cm. Zelfs tot juli 2023 was dit het geval, met een uitbundige groet van Loos blaasjeskruid.

De afwatering is gewijzigd om meer en langer water in de Zumpe vast te houden. Vooral voor droge perioden. De opstuwing van regen- en kwelwater had tot gevolg dat de grondwaterstand (GWS) gedurende het gehele jaar hoog was. Alleen in juni en juli daalde de waterstand plaatselijk ca. 10 cm onder maaiveld. Gedurende resp. 8 en 22 dagen stond het water bij de peilbuis onder maaiveld (zie grafiek). Volgens de richtlijnen voor Elzenbroekbos is dat te kort en als zulke jaren volgen, zal dat leiden tot verval van het broekbos.

 

Klik op de foto's om ze te vergroten en toelichting te lezen.