Op de pagina 'abiotisch' worden alle niet-biologische aspecten van de Zumpe behandeld. Daaronder vallen grondwater, oppervlakte water, bodem, humus, hydrologie, kwel etc.