Was 2021 een droog of een nat jaar?

Het neerslagtekort ligt actueel op 70 mm en dus lager dan de mediaan  (neerslagtekort voor 2021).

Meteorologen duiden 2021 als een 'normaal' jaar.

De waterstand in de broekbossen is al bijna een half jaar hoger dan normaal (gebaseerd op 45-jarige ervaring). Hogere waterstanden begonnen al rond kerst 2020. Dat wordt ook duidelijk als we foto's van de wal tussen Adderbroek en Golfbroek bekijken. Die is nu niet begaanbaar (foto hieronder op 20-1-2021). Ook de Beneden Slinge voert al flink wat water. Nog steeds stroomt de Zompesloot over naar de Zompewei en van daaruit naar de Verbindingssloot.

Zelfs in juli stroomde er veel water vanuit het Wilgenbroek naar de afgesloten Verbindingssloot (video).

 

De samenstelling van het stagnerende water is in 2021 onderzocht en het bleek voor een groot deel uit regenwater te bestaan.

 

Intussen is de afsluiting van de Zompesloot opgeheven en kon het excessieve stagnatiewater weer het broekbos uitstromen. In oktober 2021 staat het water in de broekbossen weer ongeveer aan maaiveld en in de Zompewei nog nauwelijks boven maaiveld. De aerobe toestand is weer hersteld.

 

Historische neerslag tekorten zijn te zien onder: 1957-2022 

Op 4 februari 2021 nog steeds hoog water. De Zompesloot staat nog in open verbinding met de Zompewei.
Op 4 februari 2021 nog steeds hoog water. De Zompesloot staat nog in open verbinding met de Zompewei.

 

 

Omdat de Zompesloot veel kwelwater afvoert, zou het kunnen dat dit over de Zompewei stroomt en daardoor basen aanvoert naar de Zompewei. Uit metingen aan het water dat in de Zompewei boven maaiveld staat, blijkt dat dit voor een groot deel uit regenwater bestaat (ATW%; op 20-7-2021). De samenstelling van het water bij de Zompesloot is vrijwel identiek aan het water verderop in de wei; er is geen gradiënt aanwezig.

 

Tabel met de samenstelling van water aan maaiveld in de Zompewei, bij Zompesloot en centraal in de wei (NW-hoek).

 

locatie

datum

pH

Ca

Cl

HCO3

EC25

IR

LIA

ATW

THN

Stuyfzand

 

 

mg/l

mg/l

mg/l

mmol/l

µS/cm

%

%

%

%

watertype

bij Zompesloot

20-07-21

7,5

70

24,8

3,30

415

83

60,4

39,5

0,09

g2CaHCO3-

NW-hoek

20-07-21

7,6

75

31,0

3,75

450

81

64,7

35,2

0,12

F2CaHCO3

 

 Ca=calcium, Cl=chloride, HCO3=bicarbonaat, EC25=geleidbaarheid (EGV), IR= Ion Ratio, LIA%=aandeel grondwater, ATW%=aandeel regenwater, THN%=aandeel vervuild water.

 

 

 

De Zompesloot stroomt over in de Verbindingssloot (20-3-2020).
De Zompesloot stroomt over in de Verbindingssloot (20-3-2020).
Ook op 31 mei staat de Zompesloot nog in open verbinding met de Zompewei.
Ook op 31 mei staat de Zompesloot nog in open verbinding met de Zompewei.
Zompewei met de waterplant Waterviolier (31-5-2021). Een heel ander beeld dan toen dit nog de wei van boerin Anna was.
Zompewei met de waterplant Waterviolier (31-5-2021). Een heel ander beeld dan toen dit nog de wei van boerin Anna was.
Links het Adderbroekbos en rechts het Golfbroekbos, met ertussen de nog net begaanbare wal (22-1-2021).
Links het Adderbroekbos en rechts het Golfbroekbos, met ertussen de nog net begaanbare wal (22-1-2021).
Links het Adderbroekbos en rechts het Golfbroekbos, met ertussen de niet begaanbare wal maar nu op 31 mei.
Links het Adderbroekbos en rechts het Golfbroekbos, met ertussen de niet begaanbare wal maar nu op 31 mei.
De Beneden Slinge voert ook al flink wat water (22-1-2021).
De Beneden Slinge voert ook al flink wat water (22-1-2021).

In oktober 2020 stond hetzelfde IJsbaanbos nog droog. 

Het IJsbaanbos (Elzenbroekbos) is nu op 22-1-2021 erg nat.

Op 31 mei 2021 staat er nog evenveel water als in januari.


De bosbodem in het Golfbroek is op 6-9-2021 weer drooggevallen, nadat de Zompesloot afsluiting is opgeheven. De vegetatie gedecimeerd.
De bosbodem in het Golfbroek is op 6-9-2021 weer drooggevallen, nadat de Zompesloot afsluiting is opgeheven. De vegetatie gedecimeerd.