Vergroten natuurwaarde

Om de natuurwaarde van graslanden in Fase 1 gebieden te vergroten is een proef gestart.

Door uitstrooien van maaisel uit andere delen van de Zumpe met een hoge natuurwaarde zouden bijzondere soorten zich sneller kunnen vestigen.

Daartoe werd de grond eerst omgewoeld, terwijl daarna het maaisel werd uitgestrooid. Het resultaat zal moeten worden afgewacht.