Hoe wordt 2022?

De berekening van het neerslagtekort in 2022 is nog kort geleden begonnen. De afgelopen weken is het wel droog geweest, hetgeen ook aan het verloop van het neerslagtekort is te zien. Het neerslagtekort ligt ver boven de mediaan en het verloop begint de lijn van de 5% droogste jaren te volgen.