Hoe wordt 2022?

Bijna de gehele zomer van dit jaar is erg droog geweest, hetgeen ook aan het verloop van het neerslagtekort is te zien. Het neerslagtekort ligt ver boven de mediaan en het verloop overschrijdt de lijn van de 5% droogste jaren.