Kap van exoten in de Zumpe

In augustus 2016 zijn in het kader van het ontwikkelingsplan de exoten (Populieren) langs de beneden Slinge uit het Eikenmoeras gekapt.
In augustus 2016 zijn in het kader van het ontwikkelingsplan de exoten (Populieren) langs de beneden Slinge uit het Eikenmoeras gekapt.
Zumpe kapvlakte Populieren ontwikkelingsplan na 7 maanden.
Het is in dit stadium, na 7 maanden in maart 2017 een diepe wond in het Eikenmoeras, maar dat zal in de zomer snel veranderen.
Zumpe kapvlakte Populieren ontwikkelingsplan na 9 maanden.
Mei 2017. Dezelfde locatie als de foto hierboven. De eerste tekenen van begroeiing verschijnen na 9 maanden.
Koninginnekruid, Pitrus, Moeraswalstro, Watertorkruid op kapvlakte in augustus 2017
Augustus 2017. Dezelfde locatie. Er heeft zich een natte ruigte gevestigd met Koninginnekruid, Pitrus, Moeraswalstro, Watertorkruid en elzenstronken beginnen weer uit te lopen.

Verloren Punt

Ook in de Verloren Punt is men bezig de Populieren te kappen. Elzen zullen tot ontwikkeling komen en Gewone dotterbloem zal tijdelijk gaan domineren.

Eikenmoeras

Langs de Beneden Slinge zijn de Populieren ook uit het bos verwijderd. Ter plaatse groeide Eiken-Haagbeuken- bos (Stellario-Carpinetum) met Populieren in de boomlaag. De ontwikkeling naar een bos zonder exoten zal interessant worden.

Kapvlakte in januari

In januari is de kapvlakte afgedekt met sneeuw.