Successie

In bewerking

Op deze pagina wordt de successie of ontwikkeling van de in de Zumpe aanwezige begroeiing besproken. 

De meeste bossen zijn goed ontwikkeld, maar op natuurontwikkelingsterreinen kan de successie nog goed gevolgd worden. De nieuw ontstane graslanden op geplagde terreinen zijn pas in het beginstadium van ontwikkeling.

Voorbeeld van een successieschema van grasland naar bossen. Het voorbeeld betreft de vegetatie ontwikkeling in de Zumpe van de situatie in 1999. Sindsdien is het nodige veranderd.
Voorbeeld van een successieschema van grasland naar bossen. Het voorbeeld betreft de vegetatie ontwikkeling in de Zumpe van de situatie in 1999. Sindsdien is het nodige veranderd.