Inrichting Groenendaal en Ruige Horst

Fase 1

Door de Gemeente Doetinchem is in het najaar van 2016 begonnen met natuurontwikkeling in het deel van de Zumpe dat Groenendaal wordt genoemd. Ook de Ruige Horst valt daaronder.

Met, door de Gemeente Doetinchem ter beschikking gesteld foto- en kaartmateriaal, wordt een overzicht gegeven van hun plannen en de resultaten tot nu toe. Ook zijn drone-opnamen gemaakt, die hier worden getoond.

Tijdens de werkzaamheden kwamen oude landbouwstructuren en oude veenputten aan de oppervlakte.

Het projectgebied de Zumpe in totaal 120 ha, waarvan intussen ca. 40 ha zijn gerealiseerd. Gemeente Doetinchem heeft deze terreindelen van de voedselrijke toplaag ontdaan en enige 'vennen' laten ontstaan.
Het projectgebied de Zumpe in totaal 120 ha, waarvan intussen ca. 40 ha zijn gerealiseerd. Gemeente Doetinchem heeft deze terreindelen van de voedselrijke toplaag ontdaan en enige 'vennen' laten ontstaan.

Plan en maatregelen

In het deelgebied 1, met een oppervlakte van ca. 40 ha, is het plan opgevat de gronden te ontdoen van de voedselrijke toplaag. Daarmee wordt bereikt dat voedingstoffen worden afgevoerd en er een voedselarme(re) situatie voor in de plaats komt. Een voedselarme situatie van de grond is noodzakelijk om schrale begroeiing te kunnen realiseren. De begroeiing zal zich na verloop van tijd zelf vestigen, waardoor na een aantal jaren een begroeiing (vegetatie) ontstaat die typisch is voor de omstandigheden in het terrein. Met het afgraven van de bodem wordt ook bereikt dat het grondwater dichter aan maaiveld komt; er is immers een laag grond afgegraven.

In detail zijn verschillende werkzaamheden uitgevoerd. In het kaartje hieronder is dat nader toegelicht.

Kaart met uitvoeringsplan voor de bestaande begroeiing in deelgebied 1.
Kaart met uitvoeringsplan voor de bestaande begroeiing in deelgebied 1.
Kaart met uitvoeringsplan voor de grond in deelgebied 1.
Kaart met uitvoeringsplan voor de grond in deelgebied 1.

Afgraven grond

In het deelgebied Groenendaal en Ruige Horst werden in januari 2017 gronden ontdaan van de voedselrijke bovengrond.

Hieronder enige beelden van de werkzaamheden.

Meer hierover.

 

Graafwerkzaamheden onder winterse omstandigheden in januari 2017.
Graafwerkzaamheden onder winterse omstandigheden in januari 2017.
Transport van de afgegraven grond onder winterse omstandigheden in januari 2017.
Transport van de afgegraven grond onder winterse omstandigheden in januari 2017.
Een vrachtwagen met afgegraven grond verlaat het terrein onder winterse omstandigheden in januari 2017.
Een vrachtwagen met afgegraven grond verlaat het terrein onder winterse omstandigheden in januari 2017.

 

De afgegraven grond is eerst in depot bewaard en later naar bestemmingen getransporteerd. Er is ruim 36.000 m3 grond afgegraven en afgevoerd. Deze hoeveelheid kan in ongeveer 1400-1500 vrachtwagens zoals op de foto of in 450.000-500.000 kruiwagens.

Luchtfoto van het gronddepot in Groenendaal.
Luchtfoto van het gronddepot in Groenendaal.
Werkzaamheden op het depot in mei 2017.
Werkzaamheden op het depot in mei 2017.
Kaart met uitvoeringsplan voor de bestrijding van Guldenroede in deelgebied 1. Guldenroede is een exoot die o.a. in natuurterreinen gaat woekeren en grote terreindelen in beslag neemt. In de Zumpe is de soort niet tot de natste delen doorgedrongen.
Kaart met uitvoeringsplan voor de bestrijding van Guldenroede in deelgebied 1. Guldenroede is een exoot die o.a. in natuurterreinen gaat woekeren en grote terreindelen in beslag neemt. In de Zumpe is de soort niet tot de natste delen doorgedrongen.

De werkzaamheden

Dat de graaf- en begroeiingswerkzaamheden in eerste instantie een wond in het landschap zullen doen ontstaan zal duidelijk zijn. Na de werkzaamheden zal geduld moeten worden opgebracht voordat de begroeiing zich weer vestigt en zich ontwikkeld tot een aan de standplaats aangepaste vegetatie.

Op de luchtfoto's hieronder is de toestand tijdens (februari 2017) de graafwerkzaamheden te zien en toen de werkzaamheden klaar waren (mei 2017).

Drone-opname van het Deelgebied 1, tijdens de werkzaamheden.
Drone-opname van het Deelgebied 1, tijdens de werkzaamheden. De graafmachines en vrachtwagens zijn te zien.
Drone-opname van het Deelgebied 1, na uitvoeding van de werkzaamheden.
Drone-opname van het Deelgebied 1, na uitvoeding van de werkzaamheden.

Structuren in de grond

Opmerkelijk zijn de patronen, die na afgraven aan de oppervlakte kwamen. Het blijken archeologische structuren van landbewerking te zijn. Er zijn landbouwstructuren te zien en afgravingen van rivierduinen. Op sommige plaatsen zijn met grond opgevulde veenputten zichtbaar, die nu weer als poel zijn ingericht.