Wielewaal met tussenpozen aanwezig

Wielewaal.
Wielewaal.

De Wielewaal is in 2018, na 5 jaar afwezigheid, weer enige malen gezien en gehoord in de Zumpe. Op 1 juni werd de soort weer door Bert Post gehoord in het Populierenbos. In zijn artikel (bron: 61) in De Composiet (nr. 16) meld hij dit, en nog twee waarnemingen uit 'waarneming.nl' op 8 en 15 juni 2018. In 2018 waren 4 meldingen van de Wielewaal.

Sinds de broedvogelkartering in 1976 is de soort wel waargenomen, maar niet elk jaar. In de BMP tellingen in 2015 en 2016 wordt de soort niet genoemd. Hoe de aanwezigheid in de tussenliggende jaren is geweest is uit het bestand van waarneming.nl te halen. Daar zijn de meldingen te vinden (naast die van 1976;  broedvogelkartering) zoals in de grafiek te zien.

 

Het aantal Wielewaal  waarnemingen tussen 1976 en 2022 (bron 16 en Waarneming). In 1976 werden 5 territoria vastgesteld, daarna zijn alleen waarnemingen genoemd; over het algemeen werd er minder dan 5 keer een Wielewaal gemeld. Hoeveel territoria in 2004 en 2021 aanwezig zijn geweest is niet duidelijk te achterhalen. Ook is het niet duidelijk of er meldingen tussen 1977 en 1994 (en de andere 'lege' jaren) zijn.

 

Hieronder verspreidingskaarten van de territoria in 1976 en van de meldingen tussen 1976 en 2022.

Verspreidingskaarten van de Wielewaal in 1976 (links) en meldingen van 1976 tot 2022.

In 1976 (links) werden 5 territoria vastgesteld. Voor de periode daarna is dat nog onduidelijk, de soort wordt ongeveer op dezelfde plaatsen waargenomen.