Ontwikkeling van Elzenbroekbos in de Zompewei

In de Zompewei is in  april 2014 ontdaan van de voedselrijke toplaag. Deze was in de jaren '50 opgebracht om het terrein geschikt te maken als weiland. Nu is de oorspronkelijke situatie weer hersteld met als doel er elzenbroek op te laten vestigen. Hierdoor worden enkele, nu gescheiden, percelen broekbos aanééngesloten (zie Biologie/vegetatie). Dat zijn het Eikenmoeras, Wilgenbroek en Hoek, die dan samen met het bos in de Zompewei een substantieel stuk Elzenbroekbos vormen.

In de jaren direct na het plaggen/afgraven vestigden zich pioniersoorten van natte omstandigheden, met bijzondere soorten als Moeraskartelblad, Ongelijkbladig fonteinkruid, Waterviolier, Kraaltjesglanswier en andere soorten. Door de bosvorming zullen deze soorten waarschijnlijk te zijner tijd verdwijnen. Wel geven ze aan dat de ecologische omstandigheden schraal zijn en basenarm.

Op de foto's hieronder is de ontwikkeling van het terrein te zien.

Zompewei 26-4-2014 Zumpe
Zompewei 26-4-2014. Afgraven van de voedselrijke toplaag.
Zompewei 15-5-2014 Zumpe
Zompewei 15-5-2014. Op de nog onbegroeide, kale grond stagneert water,
Zompewei 30-12-2014 Zumpe
Zompewei 30-12-2014. De eerste pioniersoorten hebben zich gevestigd. Stagnerend water is met ijs bedekt.
Zompewei 4-7-2017 Zumpe
Zompewei 4-7-2017. Er heeft zich een dichte begroeiing gevestigd, waaronder Zwarte els tot 50 cm hoogte.
Zompewei 22-8-2017
Zompewei 22-8-2017. Close up van de begroeiing met Zwarte els. De struiken zijn al 1-1,5 m hoog.
Zompewei op 4-4-2018. De weide is gemaaid en de opgeschoten Zwarte els (bedoeld voor de vorming van Elzenbroekbos) is voorlopig verdwenen.
Zompewei op 4-4-2018. De weide is gemaaid en de opgeschoten Zwarte els (bedoeld voor de vorming van Elzenbroekbos) is voorlopig verdwenen.

Op de foto hierboven is de toestand van de Zompewei net na de winter van 2018. In de herfst of winter is de weide gemaaid en de opgeschoten Zwarte elzen zijn voorlopig verdwenen. Zou de beheerder zich hebben vergist of bedacht? Op de weide is namelijk o.a. Moeraskartelblad, Kraaltjesglanswier, Waterviolier, Ruwe bies, Loos blaasjeskruid en Ongelijkbladig- en Duizendknoop fonteinkruid gevonden (vegetatie 1915-2015), waardoor ook alternatieve vegetatie dan Elzenbroekbos als streefbeeld in beeld zouden komen.