Libellen in de Zumpe

Van 1976-1978, maar ook later, zijn voor het eerst waarnemingen aan libellen gedaan. In de zomermaanden zijn volwassen libellen gezocht en in januari, maart en juni 1978 zijn larven gevangen en opgekweekt tot volwassen libellen (imago's; bron 19).

Er werd vooral gezocht op plekken met open water, dat in die tijd nog weinig aanwezig was:

Verbindingssloot: ca. 1 m diepe kwelsloot met soortenrijke vegetatie.

IJsbaan en IJsbaanwei: een ondiepe gegraven, matig zure plas (pH=5,0), met spaarzame begroeiing.

Poel in Adderbroekwei: mesotrofe ondiepe plas (0-1,5 m diep; pH=5,5) met pionier vegetatie.

Groenendaal beekje: ondiepe, langgerekte kwelsloot (<1m diep, pH=7,7) met begroeiing van relatief zacht water.

 

libellen zumpe

Lijst met waargenomen libellensoorten (bron: 19).

Door de KNNV afdeling Doetinchem zijn in 2004 de volgende soorten in de Adderbroekwei en de daar aanwezige poel  waargenomen (bron 48):

Enallagma cyathigerum - Watersnuffel

Pyrrhosoma nymphula - Voorjuffer

Calopteryx splendens - Weidebeekjuffer

(Chalco)Lestes viridis - Houtpantserjuffer

Ischnura elegans - Lantaarntje

Brachytron pratense - Glassnijder

Libellula depressa - Platbuik

Aeshna cyanea - Blauwe glazenmaker

Aeshna grandis - Bruine glazenmaker

Sympetrum vulgatum - Steenrode heidelibel.

 

Alle soorten worden al in de tabel hierboven genoemd, uitgezonderd Watersnuffel.

 

In 2018 is voor het eerst de Vuurlibel in de Zumpe waargenomen. (zie)

 

Hiermee werd het aantal soorten libellen 22 (uitgezonderd de afwijkende vormen van het Lantaarntje).

Bekijken we de lijst met soorten in Waarneming.nl van juli 2021 dan blijken er al 41 soorten te zijn waargenomen in de Zumpe.

 

Meer info over libellensoorten: klik op de link

Weidebeekjuffer (Capoteryx splendens)
Weidebeekjuffer (Capoteryx splendens). Mannetje, rustend op bloeistengel van Gestreepte witbol langs de Beneden slinge.

Weidebeekjuffers houden zich op boven langzaam stromende beken (natuurlijk of gekanaliseerd) met tamelijk schoon water. De mannetjes baltsen om een territorium te veroveren, waarna ze paren met de vrouwtjes die zich in het territorium ophouden. De eiafzetting wordt door het mannetje begeleid en bewaakt, om paren met andere mannetjes te voorkomen.

Sympetrum flaveolum gevangen op Kleine zonnedauw
Geelvlek heidelibel gevangen op Kleine zonnedauw
Smaragdlibel (Cordulia aenea) op een muur gefotografeerd aan de Zuivelweg in Doetinchem.
Smaragdlibel (Cordulia aenea) op een muur gefotografeerd aan de Zuivelweg in Doetinchem.
Glassnijder (Brachytron pratense; 31-5-2020), gefotografeerd op de kapvlakte langs de Beneden slinge.
Glassnijder (Brachytron pratense; 31-5-2020), gefotografeerd op de kapvlakte langs de Beneden slinge.