Soorten geleedpotigen (entomofauna)

1970-2020

De organisatie van de website www.waarneming.nl is actief sinds 1970. Vanaf dat jaar worden door waarnemers meldingen gedaan over planten en dieren. Hierdoor kan een overzicht gegeven worden van verschillende groepen ongewervelden die tussen 1970 en 2021 voor de Zumpe zijn gemeld.

Na het begin van deze website in 2018, zijn door steeds meer onderzoekers waarnemingen gedaan aan insecten. Een voorbeeld van een spectaculaire toename van soorten is binnen de groep van nachtvlinders (bladmineerders) naar bijna 200 soorten. En recent zijn veel waarnemingen van loopkevers  en waterkevers gedaan. Een traject werd gelopen om libellen en vlinders te tellen.

 

 

De ontwikkeling van het aantal gemelde keversoorten per jaar getoond (waarneming.nl).
In de jaren '80 werden ongeveer 50 soorten gemeld. In die tijd zijn eerste inventarisaties uitgevoerd van vlinder, libellen, kevers  en waterfauna. Daarna zijn tot 2009 een tijdlang geen soorten toegevoegd aan de lijst. Vervolgens zijn tot 2020 nog ongeveer 50 soorten gemeld.

In de loop van de tijd zijn nog veel meer soorten waargenomen (totaal 595), maar die zijn soms niet op waarneming.nl gemeld.

Overzicht met aantal gemelde soorten per soortgroep:

 • Dagvlinders 32 soorten.
 • Nachtvlinders 197 soorten (o.a. Bladmineerders).
 • Libellen 41 soorten.
 • Sprinkhanen 13 soorten.
 • Bijen, wespen en mieren 45 soorten.
 • Vliegen en muggen 78 soorten.
 • Landkevers 64 soorten.
 • Waterkevers 40 soorten.
 • Landwantsen 25 soorten.
 • Waterwantsen 16 soorten.
 • Weekdieren 13 soorten.
 • Overige geleedpotigen 31 soorten.

In totaal 595 tot deze groepen behorende soorten.

Bron: (on)gepubliceerde eigen waarnemingen, www.waarneming.nl en Bladmineerders.

Hieronder de soortenlijsten.

Dagvlinders

Nachtvlinders

Libellen

Sprinkhanen

Bijen, wespen en mieren

Vliegen en muggen

Landkevers

Waterkevers

Landwantsen

Waterwantsen

Weekdieren

Overige geleedpotigen