Bestrijding exoten

In de Zumpe, vooral in de nieuwe delen van fase 1 (Groenendaal en Ruige Horst) komen drie soorten exoten voor.

  • Guldenroede
  • Japanse duizendknoop
  • Watercrassula

Om explosieve uitbreiding en overwoekeren door deze soorten te voorkomen, is beheer/bestrijding noodzakelijk.

 

Zumpe, Groenendaal in 2012. Guldenroede domineert op delen die niet voldoende zijn afgegraven.

Geplagde delen in Groenendaal in 2012.

Guldenroede domineert hier op niet voldoende geplagde delen rondom het 'beekje'.

Intussen zijn deze delen opnieuw geplagd en is guldenroede verdwenen.