Bestrijding exoten

In de Zumpe, vooral in de nieuwe delen van fase 1 (Groenendaal en Ruige Horst) komen drie soorten exoten voor.

  • Guldenroede
  • Japanse duizendknoop
  • Watercrassula

Om explosieve uitbreiding en overwoekeren door deze soorten te voorkomen, is beheer/bestrijding noodzakelijk.