Anna Reintjes geëerd met streetart

Door de Achterhoekse streetart kunstenares Rosalie de Graaf is de vroegere eigenares van de 'Zompewei' in augustus 2021 geëerd met een muurschildering op het oude pand van Mogendorff (Gart Seevinckgang).
Anna Reintjes had enkele koeien in haar wei in de Zumpe lopen. Elke morgen trok ze van haar woning met de fiets en melkbussen naar de Zumpe om  de koeien te melken.
Ze had een zwak voor de Zumpe. Tijdens een ontmoeting met haar in de Zumpe, vertrouwde ze ons de groeiplaats, vlak bij haar wei, van Donkersporig bosviooltje toe.

 

Het weitje staat nu onder natuurbescherming en door afgraven, van in de jaren '50 opgebrachte, grond wordt getracht de natuurwaarde te vergroten. Met de vestiging van o.a. Moeraskartelblad, Ongelijkbladig fonteinkruid, Kraaltjes glanswier, Stijve moerasweegbree en Waterviolier lijkt een ontwikkeling op gang te komen naar voedselarmere omstandigheden onder invloed van matig basenrijk grondwater.  

Meer informatie en een video over Anna is te zien op de website van Henriëtte en Gert Steentjes.

 

Rosalie bedankt voor de toestemming de foto's van de muurschildering te mogen plaatsen.