Watervegetatie in de Zumpe

In de Zumpe is veel open water aanwezig; het is immers een zeer nat gebied dat onder invloed staat van grondwater.

Er loopt een beek, de Beneden Slinge, door het gebied en er zijn meerdere plassen aanwezig. Vooral de plassen die ontstaan zijn door natuurontwikkeling bieden veel kansen voor watervegetatie en waterfauna. 

Over de vegetatie van de waterpartijen is meer te lezen op de pagina 'Vegetatie'.

Vegetatieopnamen in waterpartijen in de Zumpe in 2008

Deze wateropnamen van de typen W1 en W2 duiden op het natuurlijke watertype: Kleine ondiepe, zwak gebufferde plassen (vennen). Hieronder een bladzijde uit de beschrijving van het natuurlijke type.

Beschrijving van het watertype van het 'beekje', Bart Siebelink.
Beschrijving van het watertype van het 'beekje' (Siebelink, B., 2005. Overzicht natuurlijke watertypen. STOWA-rapportnummer: 2005-08, Utrecht.)
Sterrekroos, Beneden slinge
Beneden Slinge in mei, dicht begroeid met Sterrekroos en Riet.
Zumpe Groenendaal natuurontwikkeling Littorellion
Natuurontwikkeling in Groenendaal. Hier is grond afgegraven en ook een 'beekje' gegraven. Het beekje stroomt niet. In het water groeien interessante, vaak Rode Lijst soorten uit Oeverkruidklasse (Littorellion), zoals Stijve moerasweegbree (hieronder).
Stijve moerasweegbree, Baldellia ranunculoides ssp. ranunculoides
Stijve moerasweegbree groeit in zwak zuur tot zwak basisch, voedselarm kwelwater afkomstig uit de rivierduinen van de Wrange.
Vlottende bies, Eleogiton fluitans
Vlottende bies (Eleogiton fluitans) in Groendaal
Draadzegge (Carex lasiocarpa) en Moerashertshooi (Hypericum elodes)
Draadzegge (Carex lasiocarpa) en Moerashertshooi (Hypericum elodes)
Ongelijkbladig fonteinkruid (Potamogeton gramineus)
Ongelijkbladig fonteinkruid (Potamogeton gramineus) alleen met onderwater bladeren.
Ongelijkbladig fonteinkruid (Potamogeton gramineus)
Ongelijkbladig fonteinkruid (Potamogeton gramineus). Op de voorgrond met drijfbladeren, in het water met onderwater bladeren.