Hoog water in 2023 na herinrichting hydrologie

In de loop van 2022 hebben er diverse graafwerkzaamheden in de Zumpe plaats gehad. Er zijn percelen ontdaan van de voedselrijke bovenlaag en de afvoer van vooral regenwater is opnieuw ingericht. De Zompesloot en de Verbindingssloot zijn voor een groot deel gedempt. Er zijn enkele verbindingen gegraven, met de bedoeling het af te voeren (regen)water over een zo'n lang mogelijke weg te laten stromen. Hierdoor heeft het water de tijd om te infiltreren en bij te dragen aan een hoge grondwaterstand. Sommige gegraven verbindingen zullen een opgetrokken wenkbrauw veroorzaken, maar alle verbindingen zijn met GPS en hoogte ten opzichte van NAP aangelegd. Het water zal niet opstuwen, want de overloopkleppen bij de Beneden Slinge zorgen voor voldoende afvoer.

In januari 2023 staat overal hoog water, het loopt slechts zeer langzaam de overloopkleppen uit. Dus er is wel afvoer, maar op een langzame manier. 

 

Enkele gegraven verbindingen zijn hieronder afgebeeld. De meeste zijn ook terug te vinden op het kaartje hieronder.

Met een klik op de foto wordt een onderschrift weergegeven.   

Beoogde, nieuwe afwatering.
Beoogde, nieuwe afwatering.

Op bovenstaand kaartje is te zien hoe de overtollige neerslag zal worden afgevoerd (rode lijn). De laagste delen zijn donkerblauw, juist de delen waar de beoogde afvoer zal plaatsvinden. Onder de hoger gelegen Vossenstraat zijn duikers geplaatst, zodat er een verbinding tussen laagten ontstaat (3). Bij 4 is de dam doorbroken tussen Wilgenbroek en Zompewei. De uiteindelijke bestemming van het overtollige regenwater is de Beneden Slinge. De verbinding van het gehele systeem met de Beneden Slinge ligt bij punt 5.