Droogte in 2019

In 2019 is het, evenals in 2018, in de zomer erg droog geweest. Het neerslagtekort (landelijk gemiddelde; zie ook KNMI) is dit jaar echter veel minder groot dan in 2018 (zie grafiek hieronder landelijk gemiddelde). Lokaal kan dat natuurlijk sterk verschillen (zie kaart).

Dat heeft natuurlijk zijn weerslag op de waterstand in de Zumpe. De meeste broekbossen staan zo goed als droog. Hooguit een enkel plasje water staat hier en daar in het broekbos.

Hieronder enkele impressies van de broekbossen.

 

Historische neerslag tekorten zijn te zien onder: 1957-2022 

 

Neerslagtekort in 2019 tot 10 september. De blauwe lijn met de mediaan geeft het neerslagtekort aan dat in 50% van de jaren wordt overschreden.
Neerslagtekort in 2019 tot 10 september. De blauwe lijn met de mediaan geeft het neerslagtekort aan dat in 50% van de jaren wordt overschreden.
Het neerslagtekort verschilt sterk in Nederland; het is hoog in het zuid-oosten van het land.
Het neerslagtekort verschilt sterk in Nederland; het is hoog in het zuid-oosten van het land.

Het doorlopend potentieel neerslagoverschot wordt verkregen door het verschil te berekenen tussen de hoeveelheid gevallen neerslag en de berekende referentiegewasverdamping. Dit verschil wordt dagelijks gesommeerd in het tijdvak van 1 april tot en met 30 september. Een negatief getal geeft een tekort aan, een positief getal een overschot.Zie KNMI.

Gevolgen neerslagtekort 2019 in de Zumpe

Broekbos in Hoek in augustus 2019. de bodem is hooguit nog wat vochtig.
Broekbos in Hoek in augustus 2019. de bodem is hooguit nog wat vochtig.
Op de broekbosbodem van Hoek heeft zich nu Moerasandoorn gevestigd.
Op de broekbosbodem van Hoek heeft zich nu Moerasandoorn gevestigd.
In het Adderbroekbos staat hier en daar nog een (ijzerrijke) plas water.
In het Adderbroekbos staat hier en daar nog een (ijzerrijke) plas water.
In het broekbos van het Eikenmoeras is door de droogte (kwelwater wordt minder door regenwater tegengehouden) Bosbies massaal tot ontwikkeling gekomen.
In het broekbos van het Eikenmoeras is door de droogte (kwelwater wordt minder door regenwater tegengehouden) Bosbies massaal tot ontwikkeling gekomen.
Restant water in het broekbos van het Eikenmoeras.
Restant water in het broekbos van het Eikenmoeras.
De Beneden Slinge voert nog water, doordat de beek grondwater dat vanuit de Slangenburg wordt aangevoerd, afvangt.
De Beneden Slinge voert nog water, doordat de beek grondwater dat vanuit de Slangenburg wordt aangevoerd, afvangt.
Het restant van de grote plas in de Buizerdwei in augustus 2019.
Het restant van de grote plas in de Buizerdwei in augustus 2019.