Nieuwe soorten

Update: 25-11-2020

Tientallen waarnemers en onderzoekers bezoeken de Zumpe sinds het gebied enige bekendheid kreeg. Deze waarnemers melden hun soorten bij Waarneming.nl en door controles op deze site kunnen regelmatig bijzondere soorten worden toegevoegd aan de lange lijst van bekende soorten.
Regelmatig wordt hiervan melding gedaan.

Loopkevers

Anisodactylus binotatus - Gewone broodkruin.
Agonum sexpunctatum - Zespuntsnelloper.

Tachyta nana - Schorsknotje.

Oxypselaphrus obscurus - Smalhalssnelloper.

Hygrofiel, eurytoop. Vooral in loof- en gemengde bossen, met name in de vrij natte elzenbossen.

 

Libellen

Aeshna affinus - Zuidelijke glazenmaker, RL thans niet bedreigd.

Cordulia aenea - Smaragdlibel, RL thans niet bedreigd.
Crocothemis erythrea - Vuurlibel, RL thans niet bedreigd.

Leucorrhinia pectoralis - Gevlekte witsnuitlibel, RL bedreigd.

Aeshna mixta - Paardenbijter, RL thans niet bedreigd.

Lestes barbarus - Zwervende pantserjuffer, RL thans niet bedreigd. 

 

Nachtvlinders

Oncocera semirubella - Prachtmot.

Tiliacia citrago - Lindegouduil, RL niet bedreigd. 

Coleophora saponariella - Zeepkruidkokermot.

Coleophora bornicensis - Bruine wormkruidkokermot.

Coleophora ochripennella - Geelbruine kokermot.

Cosmopterix scribaiella - Zwart rietprachtmot.

Stigmella continuella - Groene berkenmineermot.

Stigmella nivenburgensis  - Smalle wilgenmineermot.

Heliozela hammoniella - Berkenzilvervlekmot.

Tischeria decidua - Hoefijzervlekmot.

Caloptilia fidella - Hopsteltmot.

Parornix carpinella - Haagbeuk zebramot.

Phyllonorycter lantanella - Sneeuwbalvouwmot.

Phyllonorycter populifoliella - Grijze populierenvouwmot.

Phyllonorycter pastorella - Late wilgenvouwmot.

Leucoptera malifoliella - Appelsneeuwmot.

Nephopterix angustella - Kraagvleugelmot.

 

Dagvlinders

Colias hyale - Gele luzernevlinder, RL bedreigd.

Colias crocea - Oranje luzernevlinder, RL trekvlinder.

Nymphalis polychoros - Grote vos, RL kwetsbaar.

Apatura iris - Grote weerschijnvlinder, RL thans niet bedreigd.

Speyeria aglaja - Grote parelmoervlinder, RL ernstig bedreigd.

Argynnis paphia - Keizersmantel, RL thans niet bedreigd.

 

Planten

Litorella uniflora - Oeverkruid, RL kwetsbaar.

Oeverkruid groeit op droogvallende oevers en is in de Zumpe ook aan de oever van een plas gevonden (op dezelfde plek als Bruin cypergras).

Cyperus fuscus - Bruin cypergras, RL stabiel of toegenomen.

Bruin cypergras komt vooral voor in het rivierengebied, maar is in het oosten van ons land zeer zeldzaam.De soort groeit op drooggevallen oevers en is in de Zumpe aan de oever van een plas gevonden.

Pyrola rotundifolia - Rondbladig wintergroen, RL kwetsbaar.

Genista tinctorum - Verfbrem, RL bedreigd.

Verfbrem duidt op overblijfselen van vroegere culturen. Dat is in het deelgebied Groenendaal/Ruige Horst door natuurontwikkeling als Boekweit-brandcultuur aan het maaiveld is gekomen. De gele kleurstof die uit de soort werd gewonnen werd gebruikt voor het verven van linnen en wol. 

Filago germanica - Duits viltkruid.

Stellaria neglecta - Heggenvogelmuur.

Securigera varia - Bont kroonkruid, RL niet bedreigd.

Trifolium medium - Bochtige klaver, RL kwetsbaar.

Ranunculus aurocomus - Guldenboterbloem RL gevoelig.

De soort is goed herkenbaar aan het verschil tussen rozet- en stengelbladeren, het schijnbaar “aangevreten bloemdek” en de behaarde vruchten. Ze groeit o.a. in rijke, kalkrijke bossen van het Eiken-beukenbos.

Korstmossen

Graphis scripta - Gewoon schriftmos.

Athallia cerinella - Klein boomzonnetje.

Athallia pyracea - Gewoon boomzonnetje.

Hieronder enige foto's van de soorten. Sommige foto's komen van de website Waarneming.nl.