Nieuwe soorten

Update: 14-7-2021

Tientallen waarnemers en onderzoekers bezoeken de Zumpe sinds het gebied enige bekendheid kreeg. Deze waarnemers melden hun soorten bij Waarneming.nl en door controles op deze site kunnen regelmatig bijzondere soorten worden toegevoegd aan de lange lijst van bekende soorten.
Regelmatig wordt hiervan melding gedaan.

Loopkevers

Anisodactylus binotatus - Gewone broodkruin.
Agonum sexpunctatum - Zespuntsnelloper.

Tachyta nana - Schorsknotje.

Oxypselaphrus obscurus - Smalhalssnelloper.

Hygrofiel, eurytoop. Vooral in loof- en gemengde bossen, met name in de vrij natte elzenbossen.

 

Amphibiën

Ichthyosaura alpestris - Alpenwatersalamander, vrij algemeen.

 

Libellen

Aeshna affinus - Zuidelijke glazenmaker, RL thans niet bedreigd, 2019.

Aeshna isoceles - Vroege glazenmaker, RL thans niet bedreigd, 2018.

Aeshna mixta - Paardenbijter, RL thans niet bedreigd, 2009.

Cordulia aenea - Smaragdlibel, RL thans niet bedreigd, 2013.

Libellula vulva - Bruine korenbout, RL thans niet bedreigd, vrij zeldzaam, 2021.

Orthetrum coerulescens - Beekoeverlibel, RL thans niet bedreigd, vrij zeldzaam, 2021.
Crocothemis erythrea - Vuurlibel, RL thans niet bedreigd, 2008.

Leucorrhinia pectoralis - Gevlekte witsnuitlibel, RL bedreigd, 2016.

Lestes barbarus - Zwervende pantserjuffer, RL thans niet bedreigd. 

Lestes dryas - Tangpantserjuffer, zeldzaam.

Sympetrum meridionales - Zuidelijke heidelibel, zeldzaam.

 

Nachtvlinders

Oncocera semirubella - Prachtmot.

Tiliacia citrago - Lindegouduil, RL niet bedreigd. 

Coleophora saponariella - Zeepkruidkokermot.

Coleophora bornicensis - Bruine wormkruidkokermot.

Coleophora ochripennella - Geelbruine kokermot.

Cosmopterix scribaiella - Zwart rietprachtmot.

Stigmella continuella - Groene berkenmineermot.

Stigmella nivenburgensis  - Smalle wilgenmineermot.

Heliozela hammoniella - Berkenzilvervlekmot.

Tischeria decidua - Hoefijzervlekmot.

Caloptilia fidella - Hopsteltmot.

Parornix carpinella - Haagbeuk zebramot.

Phyllonorycter lantanella - Sneeuwbalvouwmot.

Phyllonorycter populifoliella - Grijze populierenvouwmot.

Phyllonorycter pastorella - Late wilgenvouwmot.

Leucoptera malifoliella - Appelsneeuwmot.

Nephopterix angustella - Kraagvleugelmot.

 

Dagvlinders

Colias hyale - Gele luzernevlinder, RL bedreigd.

Colias crocea - Oranje luzernevlinder, RL trekvlinder.

Nymphalis polychoros - Grote vos, RL kwetsbaar.

Apatura iris - Grote weerschijnvlinder, RL thans niet bedreigd.

Speyeria aglaja - Grote parelmoervlinder, RL ernstig bedreigd.

Argynnis paphia - Keizersmantel, RL thans niet bedreigd.

Saryrium w-album - Iepenpage, zeldzaam, RL.
Apaturis iris - Grote weerschijnvlinder, zeldzaam, RL.
 

Planten

Litorella uniflora - Oeverkruid, RL kwetsbaar.

Oeverkruid groeit op droogvallende oevers en is in de Zumpe ook aan de oever van een plas gevonden (op dezelfde plek als Bruin cypergras).

Cyperus fuscus - Bruin cypergras, RL stabiel of toegenomen.

Bruin cypergras komt vooral voor in het rivierengebied, maar is in het oosten van ons land zeer zeldzaam.De soort groeit op drooggevallen oevers en is in de Zumpe aan de oever van een plas gevonden.

Pyrola rotundifolia - Rondbladig wintergroen, RL kwetsbaar.

Rondbladig wintergroen (Ericaceae) is een soort die in het binnenland in bossen en moerassen groeit en is daar zeer zeldzaam. Ze groeit in de associatie van Wintergroen en Kruipwilg.  De soort groeit alleen in bodems met een bepaalde schimmelsoort.

Rondbladig wintergroen is in de Zumpe voor het eerst gemeld in 2018. Toen al met een flink aantal exemplaren (50). De soort moet zich dus al een aantal jaren tevoren hebben gevestigd. In 2020 zijn er 80 exemplaren gemeld. Nu in 2021 is een geschat aantal van 100 bloeistengels en nog 100 vegetatieve bladrozetten gezien. Een sterke uitbreiding.

Genista tinctorum - Verfbrem, RL bedreigd.

Verfbrem duidt op overblijfselen van vroegere culturen. Dat is in het deelgebied Groenendaal/Ruige Horst door natuurontwikkeling als Boekweit-brandcultuur aan het maaiveld is gekomen. De gele kleurstof die uit de soort werd gewonnen werd gebruikt voor het verven van linnen en wol. 

Filago germanica - Duits viltkruid.

Stellaria neglecta - Heggenvogelmuur.

Securigera varia - Bont kroonkruid, RL niet bedreigd.

Trifolium medium - Bochtige klaver, RL kwetsbaar.

Ranunculus aurocomus - Guldenboterbloem RL gevoelig.

De soort is goed herkenbaar aan het verschil tussen rozet- en stengelbladeren, het schijnbaar “aangevreten bloemdek” en de behaarde vruchten. Ze groeit o.a. in rijke, kalkrijke bossen van het Eiken-beukenbos.

Luzula luzuloides - Witte veldbies, zeldzaam.

De soort is al in 1998 waargenomen.

Turritis glabra - Torenkruid, RL, zeldzaam.

Carex demissa - Geelgroene zegge, zeldzaam.

Carex trinervis - Drienervige zegge, zeldzaam.

 

Korstmossen

Graphis scripta - Gewoon schriftmos.

Athallia cerinella - Klein boomzonnetje.

Athallia pyracea - Gewoon boomzonnetje.

Cladonia humilis - Frietzakbekermos.

Op kalkarm of oppervlakkig ontkalkt zand. Gevonden op locatie met Verfbrem.

 

Ontwikkeling van het aantal exemplaren Rondbladig wintergroen sinds de eerste melding voor de Zumpe in 2018. Afgaand op de trendlijn, zou de soort zich omstreeks 2014 hebben kunnen vestigen.

Hieronder enige foto's van de soorten. Sommige foto's komen van de website Waarneming.nl.