Statistieken: soorten

In bewerking, er volgt meer informatie.

De soortenrijkdom van de Zumpe kan hoog genoemd worden. Dit bleek al uit de eerste broedvogelinventarisatie (bron: 16) en uit minder systematische waarnemingen aan libellen (bron: 19), vlinders (bron: 25) en waterfauna ('macrofauna', niet gepubliceerd).

Door de start met de website Waarneming.nl, met waarnemingen vanaf 1970 kan een overzicht worden samengesteld met aantallen soorten vanaf dat jaar.

In de periode 1970-2020 zijn ook soortenlijsten van alle gemelde diergroepen samengesteld. Nog veel soorten zijn niet gemeld op Waarneming.

 

 

Aantallen soorten in 1976 (links) en 2019 (rechts), die voor de Zumpe worden gerapporteerd op de website www.waarneming.nl. Vanaf 2019 zijn veel meer soorten waargenomen, doordat de Zumpe meer bekendheid kreeg en meer waarnemers onderzoek doen.

 

Aantal gemelde soorten per jaar (bron: waarneming.nl).
Aantal gemelde soorten per jaar (bron: waarneming.nl). Met enkele gebeurtenissen.
Cumulatief aantal gemelde soorten van 1970-2020. In totaal zijn tot 2020 1798 soorten voor de Zumpe gemeld.
Cumulatief aantal gemelde soorten van 1970-2020. In totaal zijn tot 2020 1798 soorten voor de Zumpe gemeld (bron: Waarneming.nl).
Aantal gemelde soorten per diergroep van 1970-2020 (bron: Waarneming.nl).
Aantal gemelde soorten per diergroep van 1970-2020 (bron: Waarneming.nl).