Inventarisatie macrofauna

In bewerking

In het verleden is de macrofauna van de Zumpe al onderzocht. In 1976 tot 1989 werden de toen aanwezige wateren geïnventariseerd. Sommige van de wateren uit deze tijd zijn gebleven en andere verdwenen. Daarvoor zijn nu verschillende plasjes in de plaats gekomen die vanaf 2016, vooral in Groenendaal, zijn gegraven.

De wateren in de Zumpe zijn te verdelen in:

  • permanente wateren
  • semipermanente wateren
  • droogvallende wateren

In Groenendaal zijn bedolven en gedempte vennen weer uitgegraven tot ondiepe, droogvallende plassen (nrs. 12-14).

Elders vallen plassen alleen droog in jaren met extreem neerslagtekort (nrs. 6-8, 4).

Andere plassen vallen ook in extreem droge jaren niet volledig droog.

 

Voortgang

Intussen zijn de meeste plassen bemonsterd en wordt de gevonden macrofauna op naam gebracht.

Ligging van de onderzochte wateren in 2018-2021 in de Zumpe. De nummers geven de monsterplaats aan waar macrofauna is verzameld.
Ligging van de onderzochte wateren in 2018-2021 in de Zumpe. De nummers geven de monsterplaats aan waar macrofauna is verzameld.