Fauna

De fauna van de Zumpe is rijk te noemen. Van alle diergroepen komen veel soorten voor, die we hier allemaal gaan behandelen.

De entomofauna is echter nog slechts summier onderzocht.

Zompsprinkhaan
Zompsprinkhaan

Winterjuffers

Groentje