Fauna

De fauna van de Zumpe is rijk te noemen. Van alle diergroepen komen veel soorten voor. De entomofauna, anders dan vlinders en libellen, is echter nog slechts summier onderzocht.

 

 

Aantallen gemelde soorten in 1976 (links) en 2019 (rechts), die voor de Zumpe worden gerapporteerd op de website www.waarneming.nl.
In 2019 zijn meer soorten waargenomen, doordat de Zumpe meer bekendheid kreeg (door o.a. deze website) en meer waarnemers onderzoek gingen doen.

 

Zompsprinkhaan
Zompsprinkhaan

Winterjuffers

Groentje