Pollendiagram van een veenprofiel uit de Zumpe

Van een kort veenprofiel uit de Zumpe is in 1979 een pollendiagram vervaardigd. Bij de vorming van het veen zijn in het verleden stuifmeelkorrels (pollen) afgezet, die nu in het profiel met de microscoop kunnen worden herkend. Hieronder zijn enkele microscopische foto's van stuifmeelkorrels te zien.

Pollen van Zwarte els (Alnus glutinosa)

 

 

 

Pollendiagram van een veenprofiel in de Zumpe (20-60 cm diep).

Het bovenste grafische deel betreft de pollen binnen de pollensom(PS); het onderste deel de pollen buiten de PS.

Het pollendiagram toont de overgang tussen Laat-Boreaal en Vroeg-Atlanticum (ca. 8000 vóór heden, zie tijdschaal hieronder). Het is een tijd waar nog veel waterplanten in de Zumpe voorkomen; er is dan nog veel open water aanwezig.

Van de boomsoorten domineert eerst Grove den (Pinus) en later Zwarte els (Alnus). Bron: 16.

Kwartair

Het Kwartair is het jongste en kortste tijdvak van de geologische geschiedenis. Hoelang deze periode waarin wij leven nog zal duren weten we niet. In oudere literatuur heet het Kwartair wel het IJstijdvak. Met grote regelmaat wisselen koude glaciale en warme interglaciale perioden elkaar af.

Weichselien en Holoceen met gemiddelde zomertemperatuur

Geologische tijdschaal met het laatste deel van het Weichselien, de laatste ijstijd waarin het landijs Nederland niet bereikte en het Holoceen. In het Weichselien treden zogenaamde 'interstadialen' op; korte, warmere perioden zoals het Bølling en het Allerød . Tijdschaal in jaren vóór heden.


Pollen van Zomereik (Quercus robur)

                                                               Pollen van Grove den (Pinus sylvestris)

      Pollen van Moeraswolfsklauw (Lycopodium clavata)

                                                      Pollen van Grote lisdodde (Typha latifolia)