Resultaten inrichting Fase 1

Op 18 juni 2019 is door de Gemeente Doetinchem een informatiebijeenkomst georganiseerd. Op de avond werden de eerste resultaten van de inrichting fase 1 (Groenendaal en Ruige Horst) toegelicht.

 

De ontwikkelingen van de vegetatie door de inrichting van Fase 1 gronden is ook te bekijken in:

 

Hieronder beelden uit de presentatie.

Tijdens deze informatiebijeenkomst werd toegelicht wat de inrichting Fase 1 heeft opgeleverd.

 

Tijdens Fase 1 werd de voedselrijke bovengrond van Groenendaal en de Ruige Horst verwijderd om kansen te scheppen voor begroeiing die de voorkeur geeft aan voedselarme(re) omstandigheden. 

Tijdens de werkzaamheden werden structuren in de ondergrond gevonden die lieten zien dat vroeger aanwezige vennen (veenputten) zijn opgevuld met zand van de rivierduinen.

Er werden ook restanten van Boekweit brandcultuur, voormalige sloten, landbouwstructuren en afgegraven rivierduinen.

 

De inrichting van de gronden van Groenendaal en de ruige Horst, maar ook ten noord-oosten van de Vossestraat, hebben geleid tot de vestiging van veel bijzondere plantensoorten.

De inrichting heeft geleid tot een grotere samenhang van de percelen binnen het natuurreservaat de Zumpe. Door de inrichting van wandelpaden wordt er veel gewandeld.

 

Enkele bijzondere plantensoorten en hun status.