Afgraven in Groenendaal

In het najaar van 2016 is men begonnen met het verder afgraven van de voedselrijke gronden in Groenendaal. Door het vegetatieonderzoek van 2008 is gebleken dat rondom het 'beekje' de gronden nog ruig waren en afgraven tot het niveau van het 'beekje' wenselijk is. Daar groeide een ruigte met Grote brandnetel en Gulden roede.

De rest van Groenendaal en de Ruige Horst is ook afgegraven in het kader van het ontwikkelingsplan.

Het 'beekje' bevroren en in de sneeuw.
Het 'beekje' bevroren en in de sneeuw.
De situatie in maart 2017. Er moet nog veel grond worden afgevoerd.
De situatie in maart 2017. Er moet nog veel grond worden afgevoerd.
Groenendaal natuurontwikkeling
In mei 2017 is de klus geklaard. De vegetatie begint te verschijnen.
Natuurontwikkeling Groenendaal
Mei 2017. Bestaande begroeiing in het het 'beekje' naast de kale, geschraapte delen.

Effect extra afgraven rondom 'beekje'

Door het plaggen is nu een begroeiing met Gestreepte witbol ontstaan. Dichter naar het beekje toe (foto hieronder) groeit nu een pionier vegetatie en langs het beekje (waar niet extra is geplagd) groeit Veldrus en Pitrus (G3). Zie ook.

Gronden langs het beekje in Groenendaal opnieuw geplagd om ruigte om te zetten in schrale vegetatie.
Gronden langs het beekje in Groenendaal opnieuw geplagd om ruigte om te zetten in schrale vegetatie.

Overzicht

 

Door de Gemeente Doetinchem is in juni 2017 met een drone een 360° panorama opname van het nieuw afgegraven terrein gemaakt. Hierop is mooi te zien dat de samenstelling van de aan maaiveld gekomen grond nogal varieert. Er zijn plekken met humusloos wit zand, rood zand met ijzerafzetting en grijszwarte delen met veen. Ook zijn de oude rabatten nog te zien op plaatsen waar populierenbos heeft gestaan. Ook de loop van vroegere greppels is te zien.

Met onderstaande link is de foto te bekijken.

Graafwerkzaamheden

Graafwerkzaamheden in januari 2017.

Beekje bevroren

Het terrein rond het 'beekje' is nu op een lager niveau afgegraven, waardoor het natter en voedselarmer is geworden.

Maart 2017

De begroeiing is nog in winterkleed, maar het ijs is al weg.


Groenendaal Waterviolier bloeiwijze
Waterviolier in het 'beekje' op Groenendaal. Op de foto is mooi te zien hoe de fijn gedeelde bladeren de bloeiwijze ondersteunen, waardoor de bloeiwijze boven water kan komen.