De Zumpe: ontstaan van Elzenbroek uit hooilanden en moerassen

Weeda, E.J., J.H.J. Schaminée & L. van Duuren, 2005 (m.m.v. S.M Hennekens, A.C. Hoegen & A.J.M. Jansen).
Atlas van de plantengemeenschappen in Nederland. deel 4: Bossen, struwelen en ruigten.
KNNV Uitgeverij, Utrecht.

Woord van dank.
We bedanken de KNNV Uitgeverij vriendelijk voor hun schriftelijke toestemming, onderstaande pagina's met de Zumpe als voorbeeld, te laten zien op deze website.