Hoogenraad, H.J., 1915. Luchtwortels bij Elzen. De Levende Natuur, 20(10): 189-199.