Samenstelling van de bossen in 2008, synoptische tabel

In een synoptische vegetatietabel worden per groep/type, in dit geval dus bos, de vegetatieopnamen gebundeld. In de gebundelde groep wordt met een code of balkje aangegeven in hoeveel (welk percentage) opnamen de betreffende soort voorkomt. Aan de dikte van de balk is dus snel te zien of een plantensoort in dat bostype in elke opname voorkomt; men zegt dan dat de 'presentie hoog is'. Een synoptisch tabel geeft dus snel een overzicht van de samenstelling van een bostype. Of een soort veel bedekt wordt met een synoptische tabel niet getoond. In het geval Gewone braam (Rubus fruticosus) in de "bomen en struiken in de kruidlaag", die in veel opnamen voorkomt, wordt niet duidelijk of de bodem met veel bramen is bedekt. In de bossen in de Zumpe bedekt de soort meestal niet veel (zie vegetatietabellen bossen).

Hier wordt de synoptische tabel van de bossen in de Zumpe van 2008 weergegeven.