Wielewaal weer terug!

De Wielewaal is in 2018 weer enige malen gezien en gehoord in de Zumpe.

Op 1 juni werd de soort weer door Bert Post gehoord in het Populierenbos. In zijn artikel (bron: 59) in De Composiet meld hij dit en nog twee waarnemingen uit 'waarneming.nl' op 8 en 15 juni 2018.

Sinds de broedvogelkartering in 1976 is de soort wel waargenomen, maar niet elk jaar. In de BMP tellingen in 2015 en 2016 wordt de soort niet genoemd. Hoe de aanwezigheid in de tussenliggende jaren is geweest is uit het bestand van waarneming.nl te halen. Daar zijn meldingen te vinden (naast die van 1976;  broedvogelkartering) in 1994, 1999, 2004, 2005, 2007, 2008, 2012, 2013, 2015 en dus 2018.

 

Ook op 19 mei 2019 is de mooie vogelsoort weer gehoord in de Zumpe. In Eikenmoeras en Populierenbos (2 roepende mannen). Tevens is de Koekoek gehoord.

 

 

 

 

 

 

In het grafiekje hiernaast (waarneming.nl) is te zien wanneer de Wielewaal is waargenomen sinds 2005.

In 2019 dus met voorloping 2 roepende exemplaren.