Nieuwe zeldzame en Rode Lijst soorten

6-8-2020

Tientallen waarnemers en onderzoekers bezoeken de Zumpe sinds het gebied enige bekendheid kreeg. Deze waarnemers melden hun soorten bij Waarneming.nl en door controles op deze site kunnen regelmatig bijzondere soorten worden toegevoegd aan de lange lijst van bekende soorten.
Regelmatig wordt hiervan melding gedaan.

Loopkevers

Anisodactylus binotatus - Gewone broodkruin.
Agonum sexpunctatum - Zespuntsnelloper.

 

Libellen

Aeshna affinus - Zuidelijke glazenmaker.

Cordulia aenea - Smaragdlibel.
Crocothemis erythrea - Vuurlibel.

Leucorrhinia pectoralis - Gevlekte witsnuitlibel.

 

Vlinders

Oncocera semirubella - prachtmot.

 

Planten

Litorella uniflora - Oeverkruid, RL kwetsbaar.

Pyrola rotundifolia - Rondbladig wintergroen, RL kwetsbaar.

Genista tinctorum - Verfbrem, RL bedreigd.

Verfbrem duidt op overblijfselen van vroegere culturen. Dat is in het deelgebied Groenendaal/Ruige Horst door natuurontwikkeling als Boekweit-brandcultuur aan het maaiveld is gekomen. De gele kleurstof die uit de soort werd gewonnen werd gebruikt voor het verven van linnen en wol. 

Filago germanica - Duits viltkruid.

 

Hieronder enige foto's van de soorten. Sommige foto's komen van de website Waarneming.nl.