Doorsnede door de Zumpe. Bij stroomruggen is geen veen in de ondergrond aanwezig.
Doorsnede door de Zumpe. Bij stroomruggen is geen veen in de ondergrond aanwezig.
Profiel stroomrug IJsbaanwei Zumpe
Profiel stroomrug Eikenmoeras Zumpe
Profiel broekbos Eikenmoeras Zumpe

Profielen van boringen in stroomruggen (IJsbaanwei/Vossestraat en Eikenmoeras) zonder veen in de ondergrond. En een profiel van een boring in het Elzenbroekbos van het Eikenmoeras, dat tot 80cm onder maaiveld uit veen bestaat (Oh en OM horizont) .

Ah: minerale, humeuze bovengrond. Door bodemfauna of ploegen gehomogeniseerd.

Cg: aërobe, minerale horizont waar nog geen bodemvorming heeft plaatsgevonden. Grondwater soms lager. Roestvlekken.

Cr: anaërobe, minerale horizont waar nog geen bodemvorming heeft plaatsgevonden. Altijd door grondwater bereikt. Geen roestvlekken.

Cgr: overgangshorizont, soms gemengd.

Oh: volledig gehumificeerde organische horizont; geen herkenbare plantendelen in het veen.

Om: gedeeltelijk gehumificeerde organische horizont; nog herkenbare plantendelen in het veen.

GWS: grondwaterstand.

Kalk: kalkhoudend; geeft bruising met zuur.