Invloed stagnerend water

De Zumpe heeft ook met de droogte van de afgelopen jaren te kampen. In een poging een waterbuffer voor de droge periode aan te leggen, zijn een aantal duikers afgesloten, met als gevolg dat het water in de bossen en de graslanden in het natte eerste kwartaal, zeer sterk stijgt. Het water staat dan hoger dan ooit in de afgelopen 45 jaar. De wal op de grens van Adderbroek en Golfbroek staat sindsdien in de natte periode ca. 20 cm onder water. Onderstaande foto's illustreren het verschil tussen de tijd vóór en na de afsluiting van duikers.