Hoog water in de Zumpe

Invloed stagnerend water

De Zumpe heeft ook met de droogte van de afgelopen jaren te kampen. In een poging een waterbuffer voor de droge periode aan te leggen, zijn een aantal duikers afgesloten, met als gevolg dat het water in de bossen en de graslanden in het natte eerste kwartaal, zeer sterk stijgt. Het water staat dan hoger dan ooit in de afgelopen, geobserveerde 45 jaar.

Water stroomde vanaf grasland de sloten in, de Zompesloot stroomde over en kwam in verbinding met de Zompewei.

De wal op de grens van Adderbroek en Golfbroek staat sindsdien in de natte periode ca. 20 cm onder water. Onderstaande foto's illustreren het verschil tussen de tijd vóór en na de afsluiting van duikers.

Vóór het afsluiten van duikers.

Links het Adderbroekbos en rechts het Golfbroekbos met troebel water door kwel. Met ertussenin de wal, die hier op 8-3-2014 begaanbaar is.
Links het Adderbroekbos en rechts het Golfbroekbos met troebel water door kwel. Met ertussenin de wal, die hier op 8-3-2014 begaanbaar is.

Na het afsluiten van duikers.

Links het Adderbroekbos en rechts het Golfbroekbos. Met ertussenin de wal, die hier op 16-4-2019 nauwelijks begaanbaar is.
Links het Adderbroekbos en rechts het Golfbroekbos. Met ertussenin de wal, die hier op 16-4-2019 nauwelijks begaanbaar is.
Links het Adderbroekbos en rechts het Golfbroekbos. Met ertussenin de wal, die hier op 21-4-2021 niet begaanbaar is.
Links het Adderbroekbos en rechts het Golfbroekbos. Met ertussenin de wal, die hier op 21-4-2021 niet begaanbaar is.

Door de langdurige hoge waterstand is een gelaagdheid ontstaan in de waterkolom die boven maaiveld staat. Van onder naar boven in de waterkolom neemt het aandeel lithoclien grondwater (LIA) af. Ongeveer op 50% van de waterkolom ligt de scheidslijn grondwater en regenwatermix. De waterkolom werkt de kwel tegen. Kwelsoorten zijn in de periode van vernatting afgenomen of verdwenen. 
In 2021 zijn de ballonnen in de duikers verwijderd en is het opgestuwde water weggelopen. Op sommige plaatsen zijn kwelsoorten weer teruggekeerd.