Invloed stagnerend water

In voorbereiding

De Zumpe heeft ook met de droogte van de afgelopen jaren te kampen. In een poging een waterbuffer voor de droge periode aan te leggen, zijn een aantal duikers afgesloten, met als gevolg dat het water in de bossen en de graslanden in het natte eerste kwartaal, zeer sterk stijgt. Het water staat dan hoger dan ooit in de afgelopen, geobserveerde 45 jaar. De wal op de grens van Adderbroek en Golfbroek staat sindsdien in de natte periode ca. 20 cm onder water. Onderstaande foto's illustreren het verschil tussen de tijd vóór en na de afsluiting van duikers.

Links het Adderbroekbos en rechts het Golfbroekbos. Met ertussenin de wal, die hier op 8-3-2014 begaanbaar is.
Links het Adderbroekbos en rechts het Golfbroekbos. Met ertussenin de wal, die hier op 8-3-2014 begaanbaar is.
Links het Adderbroekbos en rechts het Golfbroekbos. Met ertussenin de wal, die hier op 16-4-2019 nauwelijks begaanbaar is.
Links het Adderbroekbos en rechts het Golfbroekbos. Met ertussenin de wal, die hier op 16-4-2019 nauwelijks begaanbaar is.
Links het Adderbroekbos en rechts het Golfbroekbos. Met ertussenin de wal, die hier op 20-3-2020 niet begaanbaar is.
Links het Adderbroekbos en rechts het Golfbroekbos. Met ertussenin de wal, die hier op 20-3-2020 niet begaanbaar is.