In 2017 is een groot deel van Groenendaal geplagd en daardoor van de voedselrijke bovengrond ontdaan. Langs het beekje was nog een ruigte aanwezig, waar niet voldoende bovengrond was verwijderd. Daar groeide een ruigte met Grote brandnetel en Gulden roede. Door het plaggen is nu een begroeiing met Gestreepte witbol ontstaan. Dichter naar het beekje toe (foto hieronder) groeit nu een pionier vegetatie en langs het beekje (waar niet extra is geplagd) groeit Veldrus en Pitrus (G3). Zie ook.

Gronden langs het beekje in Groenendaal opnieuw geplagd om ruigte om te zetten in schrale vegetatie.
Gronden langs het beekje in Groenendaal opnieuw geplagd om ruigte om te zetten in schrale vegetatie.