Vogelsoorten in de Zumpe

1970-2020

In 1976 werden 53 vogelsoorten gekarteerd (bron: 16), in 2020 zijn in totaal 122 soorten gemeld.

Bron: www.waarneming.nl

 

 

Tussen 1977 en 2003 zijn nauwelijks nieuwe soorten gemeld. Daarna werd tot 2020 het aantal soorten verdubbeld. Dat komt door nieuwe waarnemingen, maar ook door het uitbreiden van de grootte van de Zumpe van 24 naar meer dan 100ha.