Vogelsoorten in de Zumpe

1970-2020

In 1976 werden 53 vogelsoorten gekarteerd (bron: 16), in 2020 zijn in totaal 122 soorten gemeld.

Bron: www.waarneming.nl

 

 

Tussen 1977 en 2003 zijn nauwelijks nieuwe soorten gemeld. Daarna werd tot 2020 het aantal soorten verdubbeld.