Lijst met 35 waargenomen libellensoorten in de Zumpe (bron: Waarneming.nl) sinds 1976.
We kunnen de Zuidelijke keizerlibel (Anax parthenope) nog aan de lijst toevoegen; dus nu 36 soorten.